Mac service

Vi kan hjelpe deg med problemer eller skader, uansett hvor du har kjøpt din Mac. Se prislisten for de vanligste reparasjoner, og se informasjon under om hvordan du kan levere eller sende inn produktet.

Mac med garanti?

Har du et problem med din Mac som kan være dekket av Apples garanti eller reklamasjonsrett? Vi kan utføre garantireparasjonen, uansett hvor du har kjøpt din Mac.

Les mer om garantiservice

Fastpris servicearbeid
ved reparasjon
1299,-

Fastpris på 1299,- inkl. mva. uansett. Uavhengig av reparasjonens omfang og tidsbruk. Evt. reservedeler kommer i tillegg.

Undersøkelse inkl. programvarereparasjon 999,-

Belastes kun ved uløste saker (inkluderer programvarereparasjon dersom nødvendig).

Formell skaderapport 999,-

Skriftlig og formelt dokument med skaderapport og prisoverslag. For eksempel ifm. forsikringssak.

Epleservice kan ikke gi noen absolutte garantier for brukerdata under Mac service eller annen service. Eventuell backup bevares i 14 dager.

Alle priser er inkl. mva.

Mac med garanti?

Har du et problem med din Mac som kan være dekket av Apples garanti eller reklamasjonsrett? Vi kan utføre garantireparasjonen, uansett hvor du har kjøpt din Mac.

Les mer om garantiservice