Mac service

Vi kan hjelpe deg med problemer eller skader, uansett hvor du har kjøpt din Mac. Se prislisten for de vanligste reparasjoner, og se informasjon under om hvordan du kan levere eller sende inn produktet.

Mac med garanti?

Har du et problem med din Mac som kan være dekket av Apples garanti eller reklamasjonsrett? Vi kan utføre garantireparasjonen, uansett hvor du har kjøpt din Mac.

Les mer om garantiservice

15 min teknisk support 349,-

For alle spørsmål vedr. innstillinger og programvare. Oppsett av enhet, mail, diverse tjenester, etc. Installering av programmer, ol. Generell support og rådgiving mm. +++
(349,- per. påbegynte kvarter)

Fastpris servicearbeid
ved reparasjon
1299,-

Fastpris på 1299,- inkl. mva. uansett. Uavhengig av reparasjonens omfang og tidsbruk. Evt. reservedeler kommer i tillegg.

Utvendig og innvendig rens av Mac 799,-

Grundig renblåsing og rengjøring av Macen på utsiden, og grundig renblåsing av Macen på innsiden. Perfekt dersom Macen skal bytte eier, for å få vekk støv fra vifter og slik på innsiden, eller du bare har lyst på en ren og sprek Mac igjen.

Mac gjenoppretting 749,-

Sletting og reinstallering av operativsystem og programmer på Macen.
NB: all brukerdata som dokumenter, bilder, ol. vil da bli slettet fra Macen. Men vi tilbyr også backup, så er det løst også.

Undersøkelse inkl. programvarereparasjon 999,-

Belastes kun ved uløste saker (inkluderer programvarereparasjon dersom nødvendig).

Formell skaderapport 999,-

Skriftlig og formelt dokument med skaderapport og prisoverslag. For eksempel ifm. forsikringssak.

Fjerning av firmwarepassord 999,-

Dersom du har glemt Macens firmwarepassord, så kan vi hjelpe deg med å fjerne dette. Vi trenger da både Macen og Macens opprinnelige kjøpskvittering.

Backup 799,-

Sikkerhetskopi tas av enhetens brukerdata før feilsøking eller reparasjon påbegynnes. Dette er en sikkerhet mot uforutsette hendelser under service, returtransport el. Dette kan utføres for enheter som er såpass funksjonelle at sikkerhetskopiering lar seg utføre.

Dataoverføring 1499,-

Kopiering og overføring av data. F.eks. ved bytte av harddisk, eller ved ut og innkopiering av brukerdata ved nødvendig sletting og reinstallering av operativsystem.

Dataredning 2499,-

Utkopiering av data fra skadde/defekte enheter. Gjenoppretting/rekonstruering av data ved logiske feil som partisjonsfeil, korrupte filer, utilsiktet sletting av filer etc. Eller mekaniske feil som f.eks. ødelagte sektorer. Alvorlige mekaniske feil har vi ikke utstyr til å bistå med. Kostnaden belastes kun ved et vellykket resultat der alle eller flesteparten av filer lar seg gjenopprette/rekonstruere. Dersom ikke vellykket, betaler du kun for undersøkelse.

Ferdig oppsatt backupløsning +
harddisk for lagring av backup
1999,-

Oppsett av system for sikkerhetskopiering av maskinens data, samt utføring av første sikkerhetskopi. Prisen inkluderer harddisk, samt enkel bruksanvisning.

SSD 500GB
inkl. dataoverføring
2999,-

Utskifting av Macens gamle harddisk med en rask 500GB SSD, samt installasjon av siste mulige MacOS operativsystem og overføring av brukerdata der dette er mulig. Etter endt service er maskinen klar til bruk. Prisen inkluderer alt av deler og arbeid. Tjenesten kan utføres for alle bærbare Macer som originalt ble levert uten SSD. Ta kontakt dersom du er i tvil.

SSD 1000GB
inkl. dataoverføring
3999,-

Utskifting av Macens gamle harddisk med en rask 1000GB SSD, samt installasjon av siste mulige MacOS operativsystem og overføring av brukerdata der dette er mulig. Etter endt service er maskinen klar til bruk. Prisen inkluderer alt av deler og arbeid. Tjenesten kan utføres for alle bærbare Macer som originalt ble levert uten SSD. Ta kontakt dersom du er i tvil.

RAM oppgradering Pris varierer

Oppgradering av Macens internminne med Apple-sertifiserte RAM-brikker. Kan utføres for de fleste Macer som ble levert med løse RAM-brikker. Pris varierer etter hva slags Mac du har og mengde RAM som ønskes. Ta kontakt for mer informasjon.

SSD 500GB
inkl. dataoverføring
3799,-

Utskifting av Macens gamle harddisk med en rask 500GB SSD, samt installasjon av siste mulige MacOS operativsystem og overføring av brukerdata der dette er mulig. Etter endt service er maskinen klar til bruk. Prisen inkluderer alt av deler og arbeid. Tjenesten kan utføres for alle stasjonære Macer som originalt ble levert uten SSD. Ta kontakt dersom du er i tvil.

SSD 1000GB
inkl. dataoverføring
4799,-

Utskifting av Macens gamle harddisk med en rask 1000GB SSD, samt installasjon av siste mulige MacOS operativsystem og overføring av brukerdata der dette er mulig. Etter endt service er maskinen klar til bruk. Prisen inkluderer alt av deler og arbeid. Tjenesten kan utføres for alle stasjonære Macer som originalt ble levert uten SSD. Ta kontakt dersom du er i tvil.

RAM oppgradering Pris varierer

Oppgradering av Macens internminne med Apple-sertifiserte RAM-brikker. Kan utføres for de fleste Macer som ble levert med løse RAM-brikker. Pris varierer etter hva slags Mac du har og mengde RAM som ønskes. Ta kontakt for mer informasjon.

Epleservice kan ikke gi noen absolutte garantier for brukerdata under Mac service eller annen service. Eventuell backup bevares i 14 dager.

Alle priser er inkl. mva.

Mac med garanti?

Har du et problem med din Mac som kan være dekket av Apples garanti eller reklamasjonsrett? Vi kan utføre garantireparasjonen, uansett hvor du har kjøpt din Mac.

Les mer om garantiservice