Mac service

Vi kan hjelpe deg med problemer eller skader, uansett hvor du har kjøpt din Mac. Se prislisten for de vanligste reparasjoner, og se informasjon under om hvordan du kan levere eller sende inn produktet.

Mac med garanti?

Har du et problem med din Mac som kan være dekket av Apples garanti eller reklamasjonsrett? Vi kan utføre garantireparasjonen, uansett hvor du har kjøpt din Mac.

Les mer om garantiservice

Fastpris servicearbeid
ved reparasjon
1299,-

Fastpris på 1299,- inkl. mva. uansett. Uavhengig av reparasjonens omfang og tidsbruk. Evt. reservedeler kommer i tillegg

Undersøkelse inkl.
programvarereparasjon
999,-

Belastes kun ved uløste saker (inkluderer programvarereparasjon dersom nødvendig)

Backup 799,-

Sikkerhetskopi tas av enhetens brukerdata før feilsøking eller reparasjon påbegynnes. Dette er en sikkerhet mot uforutsette hendelser under service, returtransport el. Dette kan utføres for enheter som er såpas funksjonelle at sikkerhetskopiering lar seg utføre.

Dataoverføring 1499,-

Kopiering og overføring av data. Feks. ved bytte av harddisk, eller ved ut og innkopiering av brukerdata ved nødvendig sletting og reinstallering av operativsystem.

Dataredning 2499,-

Utkopiering av data fra betydelig skadde/defekte enheter. Gjenoppretting/rekonstruering av data ved logiske feil som partisjonsfeil, korrupte filer, utilsiktet sletting av filer etc. Eller mekaniske feil som feks. ødelagte sektorer. Alvorlige mekaniske feil har vi ikke utstyr til å bistå med. Kostnaden belastes kun ved et vellykket resultat(alle eller flesteparten
av filer lar seg gjenopprette/rekonstruere).

Ferdig oppsatt backupløsning +
harddisk for lagring av backup
1999,-

Oppsett av system for sikkerhetskopiering av maskinens data, samt utføring av første sikkerhetskopi. Prisen inkluderer harddisk, samt enkel bruksanvisning.

Epleservice kan ikke gi noen absolutte garantier for brukerdata under service. Eventuell backup bevares i 14 dager.

Alle priser er inkl. mva.

Mac med garanti?

Har du et problem med din Mac som kan være dekket av Apples garanti eller reklamasjonsrett? Vi kan utføre garantireparasjonen, uansett hvor du har kjøpt din Mac.

Les mer om garantiservice