Kriterier ved reklamasjon mot Apple

Kriterier ved reklamasjon mot Apple

Hvem det gjelder for?

Det er forbrukerkjøpsloven som gir anledning til å reklamere på feil/mangler på et produkt innen 5år fra produktets kjøpsdato. Reklamasjon gjelder derfor kun for forbruker/privatperson.

Kjøpskvittering

Kopi av kjøpskvittering må legges ved enheten ved innsending. Enhetens serienummer/IMEI-nummer må stå på kvitteringen. Dersom serienummer/IMEI-nummer ikke står på kvitteringen, kan dette føres inn manuelt (for hånd). Dersom det gjelder privatperson, føres kundenavn på kvitteringen. Dersom kundenavnet på kvitteringen er et firma, vil det betraktes som et næringskjøp, og reklamasjonen vil bli avslått.

Reklamasjon gjelder ikke

  • Dersom enheten er skadet
  • Dersom det er gjort uautoriserte inngrep
  • Dersom feilen er relatert til programvare

Spesielt om batterier

Et defekt batteri kan man normalt reklamere på. Men når batteriet når et visst antall ladesykluser, regnes batteriet som oppbrukt, og dekkes da ikke. Denne grensen varierer fra modell til modell, da det benyttes ulik batteriteknologi. Se link for oversikt: