Pakking og emballering

Pakking og emballering

Det er svært viktig å pakke godt for å hindre skader under frakt.

Originaleske

Det klart beste er å sende i originaleske, da denne er skreddersydd til produktet, og sørger for best mulig beskyttelse. Er man redd for at originalesken skal få skader under frakt, kan man pakke inn denne i f.eks. bobleplast og gråpapir, eller legge hele originalesken i en annen pappeske.

Uten originaleske

Har man ikke originalesken, kan man sende produktet i en passende pappeske, som er litt større enn selve enheten. Emballeringen av selve enheten, før den legges i esken er viktig. Man må sørge for:

  • At det er tilstrekkelig med bobleplast, isopor e.l. rundt enheten (mellom enheten og eskens innside)
  • At selve enheten ikke kan komme i kontakt med eskens innside under frakten
  • At ingenting ligger løst inne i esken, og kan/vil flytte på seg under frakten.

Når enheten er emballert og ligger i esken, bruker man en pakketeip for å forsegle esken. Man teiper langsmed bretteskjøten, og for sikkerhets skyld, kan man også teipe en runde motsatt vei. Tenk på det som å teipe esken akkurat slik man setter bånd på en gave.

Emballerte konvolutter

Kan brukes for mindre enheter, men selv om konvolutten har beskyttelse i seg, bør man likevel ha litt emballasje rundt selve enheten. F.eks. litt bobleplast, eller annet man har for hånden.

iMac

iMac-modeller er ekstra utsatt under frakt på grunn av tyngden og konstruksjonen. Her anbefaler vi at man benytter originaleske.