Du er ikke logget inn - Logg inn

Pakking og emballering

Jonas Wergeland 11.04.2014

 Det er svært viktig å pakke godt for å hindre skader under frakt

Originaleske
Det klart beste er å sende i originaleske, da denne er skreddersydd til produktet, og sørger for best mulig beskyttelse. Er man redd for at originalesken skal få skader under frakt, kan man pakke inn denne i feks. bobleplast og gråpapir, eller legge hele originalesken i en annen pappeske.

Uten originaleske
Har man ikke originalesken, kan man sende produktet i en passende pappeske, som er litt større enn selve enheten. Emballeringen av selve enheten, før den legges i esken er viktig. Man må sørge for:

  • At det er tilstrekkelig med bobleplast, isopor el. rundt enheten(mellom enheten og eskens innside)
  • At selve enheten ikke kan komme i kontakt med eskens innside under frakten
  • At ingenting ligger løst inne i esken, og kan/vil flytte på seg under frakten.

Når enheten er emballert og ligger i esken, bruker man en pakketeip for å forsegle esken. Man teiper langsmed bretteskjøten, og for sikkerhets skyld, kan man også teipe en runde motsatt vei. Tenk på det som å teipe esken akkurat slik man setter bånd på en gave.

Emballerte konvolutter
Kan brukes for mindre enheter, men selv om konvolutten har beskyttelse i seg, bør man likevel ha litt emballasje rundt selve enheten. Feks. litt bobleplast, eller annet man har for hånden.

iMac
iMacer er ekstra utsatt under frakt pga. tyngden og konstruksjonen. Her anbefaler vi at man benytter originaleske.

Loc: WE

Umbraco CMS fra MarkedsPartner