Du er ikke logget inn - Logg inn

Kriterier ved reklamasjon mot Apple

admin 17.02.2014

Hvem det gjelder for
Det er forbrukerkjøpsloven som gir anledning til å reklamere på feil/mangler på et produkt innen 5 år fra produktets kjøpsdato. Reklamasjon gjelder derfor kun for forbruker/privatperson.

Kjøpskvittering
Kopi av kjøpskvittering må legges ved enheten ved innsending. Enhetens serienummer/IMEI-nummer må stå på kvitteringen. Dersom serienummer/IMEI-nummer ikke står på kvitteringen, kan dette føres på manuelt(for hånd). Dersom kvitteringen inneholder kundenavn, må dette være en privatperson. Dersom kundenavnet på kvitteringen er et firma, vil det betraktes som et næringskjøp, og reklamasjonen vil bli avslått.

Reklamasjon gjelder ikke

  • Dersom enheten er skadet
  • Dersom det er gjort uautoriserte inngrep
  • Dersom feilen er relatert til programvare

Spesielt om batterier
Et defekt batteri kan man normalt reklamere på. Men når batteriet når et visst antall ladesykluser, regnes batteriet som oppbrukt, og dekkes da ikke. Denne grensen varierer fra modell til modell, da det benyttes ulik batteriteknologi. Se link for oversikt: http://support.apple.com/kb/ht1519

 

Loc: WE

Umbraco CMS fra MarkedsPartner